بیداران

  

کیومرث زرشناس

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۱۵ آمل

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۳ ردیف ۲۰

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0