برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:تهران

شغل: لیسانس فیزیک

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : عبدالعلی

تاریخ دستگیری : ۶۰/۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS