بیداران

  

علی رضا زمردیان

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:تهران

شغل: لیسانس فیزیک

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : عبدالعلی

تاریخ دستگیری : ۶۰/۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0