بیداران

  

ناصر شاهسوند

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۰ ورامین

شغل: همافر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: خرداد۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0