بیداران

  

فرزین شریفی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: شهریور۱۳۳۳

شغل: دانشجوی رشته معماری دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۵ مهر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام : ۵ مهر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۲ ردیف ۶۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0