برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: شهریور۱۳۳۳

شغل: دانشجوی رشته معماری دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۵ مهر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام : ۵ مهر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۲ ردیف ۶۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS