بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی رضا سعادت نیاکی

علی رضا سعادت نیاکی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: پزشگ

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲۵ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0