برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ارسباران

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت یا اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS