برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ارسباران

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت یا اوین


قربانعلی شکری
تاريخ: 21 فوريه 2010
- خاوران مجازی
قربانعلی شکری
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS