بیداران

  

قربانعلی شکری

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ارسباران

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت یا اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0