برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ کرج

شغل: فوتبالیست

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : زورآباد کرج

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


سیاووش اکبرزاده شکوهی
تاريخ: 21 فوريه 2010
- خاوران مجازی
سیاووش اکبرزاده شکوهی
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS