بیداران

  

مهران شهاب الدین

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ شهمیرزاد مازندران

شغل: پژشک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : احمد

تاریخ دستگیری: تیر ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۱۱ بهمن ۱۳۶۲

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0