برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ میاندو‌آب.

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : سال ۱۳۵۸

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ خودکشی و اعدام ۷ شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS