برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : سال ۱۳۵۸

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام(و یا خودکشی) شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS