بیداران

  

جلیل شهبازی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ میاندو‌آب.

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : سال ۱۳۵۸

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ خودکشی و اعدام ۷ شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0