بیداران

  

محمد علی شهبازی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷نهاوند

شغل: دبیر دبیرستان

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبهشت۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0