برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷نهاوند

شغل: دبیر دبیرستان

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبهشت۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


محمد علی شهبازی
تاريخ: 21 فوريه 2010
- خاوران مجازی
محمد علی شهبازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS