برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران

شغل: لیسانس ریاضی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : رمضان

تاریخ دستگیری : ۱۱ تیر ۱۳۵۸

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲مرداد ۱۳۵۹

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS