بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسین شیخ باقر قاضی

حسین شیخ باقر قاضی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶ اصفهان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۶مهر۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ۱۳ آبان ۱۳۶۳

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0