برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:دی ماه 1340 آمل

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :21 تیرماه 1362

زندان اوین


احمد علی شیرازی
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS