برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۹ اسفند۱۳۳۰

شغل: مهندس صنایع

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۱اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS