بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فرامرز صوفی سیاووش

فرامرز صوفی سیاووش

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ رشت

شغل: مهندس کشاورزی

وضعیت خانوادگی: متاهل ودودختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۴ ردیف ۲۰

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0