برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد : ۱۳۳۲ تهران

شغل: تکنیکر ساختمان وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری:۲ اردیبهشت ۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهر دشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS