برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ اهواز

شغل: دانشجوی اخراجی دانشگاه علم و صنعت

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۷ اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS