برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳مالفجان(سیاهکل)

شغل: لیسانس دانشگده مدیریت لاهیجان

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS