بیداران

  

ناصر عطایی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۱ بم

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0