بیداران

  

مسعود علی دوست

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ کلاچای

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی اکبر

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان تهران

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0