برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ کلاچای

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی اکبر

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان تهران


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS