برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٣

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام: شهریور ماه ١٣٦١

زندان اوین


بتول فقیه دزفولی
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS