برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲بافت کرمان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۳۶۱

محل دستگیری : جاده تهران اهواز

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


جواد قائم آبادی
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
جواد قائم آبادی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS