بیداران

  

رضا قریشی لنگرودی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷شهسوار(تنکابن)

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : میر نقی

تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0