بیداران

  

بهمن قنبری

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: روستای سراب قنبری- کرماشان

شغل: سرهنگ نیروی زمینی ارتش

وضعیت خانوادگی: متاهل و ۴فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : کرماشان

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0