برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

ثبت نام در سمينار

همان گونه که در اطلاعيه شماره دو ذکر شده است، براي برنامهريزي دقيقتر و پيشبينيهاي لازم براي تدارکات، نياز به اعلام قبلي علاقمندان براي شرکت در سمينار داريم. به همين جهت درخواست ميکنيم که علاقمندان هرچه زودتر ما را از تصميم خود، آگاه سازند. به ويژه با توجه به محدوديت ظرفيت سالن سخنرانيها و جاي خواب رزرو شده، کميته برگزار کننده بايستي زمان کافي براي تدارک مناسبتر و تغييرات لازم داشته باشد.

هزينه سه روز سمينار به همراه جاي خواب و غذا 75 يورو

هزينه سه روز سمينار به همراه غذا 40 يورو

علاقمندان ميتوانند مبلغ فوق را به حساب

M., Esad Sparkasse Leipzig

BLZ 860 555 92

Konto: 1800962521

International:

(IBAN): DE12 8605 5592 1800 9625 21

(BIC): WELADE8LXXX

واريز کنند و از طريق Email و يا نامه، آدرس و امکان تماس خود را به کميته برگزارکننده اطلاع دهند تا امکان خبررساني و هماهنگي با آنان ميسر باشد.

کميته برگزارکننده سمينار سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران

28 مارس 2005

Email: tondardialog@web.de Internet: http://www.dialogt.net/seminar2005 Handy: 0174 4912843


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS