برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آبان ۱۳۲۸ تهران

شغل: مهندس پتروشیمی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : هدایت الله

تاریخ دستگیری: شهریور ۶۴

محل دستگیری : زاهدان

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS