برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۲۰ شهریور۱۳۳۶ بهشهر

شغل: تراشکار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : آبان۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :۱۱مهر ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS