برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۹ آبان ۱۳۳۸ تهران

شغل: دانشجو کامپیوتر دانشگاه ملی تهران/ کارگر

وضعیت خانوادگی:مجرد

نام پدر :محمد باقر

تاریخ دستگیری:اواخر زمستان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS