برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: لنگرود

شغل: کارشناس علوم آزمایشگاهی

وضعیت خانوادگی: متاهل با دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : ۲۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۴ ردیف ۵۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS