بیداران

  

علی ماهباز

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: لنگرود

شغل: کارشناس علوم آزمایشگاهی

وضعیت خانوادگی: متاهل با دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : ۲۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۴ ردیف ۵۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0