برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ٢١ فروردین١٣٢٥، کاشان

شغل: استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: محمد

تاریخ دستگیری: ٧ اردیبشت ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS