بیداران

  

اصغر محبوب

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ٢١ فروردین١٣٢٥، کاشان

شغل: استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: محمد

تاریخ دستگیری: ٧ اردیبشت ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0