برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آذر ۱۳۲۲ کنگاور

شغل: پزشگ

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : اکبر

تاریخ دستگیری : ۷ تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ شهادت: تیر ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS