برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۴۰تهران

شغل: کارگر نجار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


جواد محمد زاده گازرگاه
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
جواد محمد زاده گازرگاه
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS