برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:بهمن۱۳۲۹تهران

شغل: کارگر نجار

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۷اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


حسن محمدزاده گازرگاه
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
حسن محمدزاده گازرگاه
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS