بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رفعت محمد زاده(اخگر)

رفعت محمد زاده(اخگر)

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۴

شغل: افسر شهربانی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان

خاوران ستون ۵ ردیف ۲۰

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0