بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > سیروس(پیروز) احیاء

سیروس(پیروز) احیاء

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ تهران

شغل: دانشجو و معلم اخراجی

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مهر۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0