برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۷ مرداد ۱۳۳۱بم

شغل: دانشجوی حقوق تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر و یک پسر

نام پدر : عبدالرسول

تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS