بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی اصغر منوچهرآبادی

علی اصغر منوچهرآبادی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۲۰دی۱۳۲۸ خرم آباد

شغل: مهندس، مدیر فنی کارخانه جهان چیت کرج

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۱اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0