برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۲۰دی۱۳۲۸ خرم آباد

شغل: مهندس، مدیر فنی کارخانه جهان چیت کرج

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۱اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS