برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران

شغل: کارمند بانک مرکزی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۱۸ ردیف ۲۴


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS