برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۲اسفند ۱۳۳۱ رشت

شغل:کارمند رادیو و تلویزیون ایران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۹اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS