بیداران

  

منصور موسوی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱ دی ۱۳۳۷ الیگودرز

شغل: کارگر فلزکار

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : مصطفی

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0