برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱ دی ۱۳۳۷ الیگودرز

شغل: کارگر فلزکار

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : مصطفی

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS