برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳تهران

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : سید محمد

تاریخ دستگیری:زمستان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


امیر میر عرب(بایگی)
تاريخ: 24 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS