بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فرج الله میزانی(جوانشیر)

فرج الله میزانی(جوانشیر)

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۰۵ تبریز

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۷اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0