برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۳ قائم شهر/ پل سفید

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی:متاهل

نام پدر: نورالله

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS