بیداران

  

ضیاالدین نادری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۳ قائم شهر/ پل سفید

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی:متاهل

نام پدر: نورالله

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0