برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: 12 فروردین 1333 شاهین دژ

شغل:حسلبدار

وضعیت خانوادگی:متاهل و یک فرزند

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : 16 آبان 1364

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS