برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ طالقان

شغل: دانشجوی دانشسرای عالی / کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴

محل دستگیری : شمال

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷ زندان گوهردشت

محل دفن: گورستان خاوران و یا حصار کرج گورستان امامزاده محمد


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS