بیداران

  

ابراهیم نجاران

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ طالقان

شغل: دانشجوی دانشسرای عالی / کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴

محل دستگیری : شمال

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷ زندان گوهردشت

محل دفن: گورستان خاوران و یا حصار کرج گورستان امامزاده محمد

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0