برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ شیراز

شغل: دانشجو/ پرستار

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۶ فروردین ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۹ مهر ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS