بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > هوشنگ ناظمی (امیر نیک آئین)

هوشنگ ناظمی (امیر نیک آئین)

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۵ مهر۱۳۱۰ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : حبیب الله

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۹ تیر(شهریور) ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0