بیداران

  

اسماعیل وطن خواه

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تهران

شغل: دانشجوی علوم دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0