بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > لطف الله(محسن) یاوری

لطف الله(محسن) یاوری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0