برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ آبادان

شغل:خانه دار

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر(همسر علی عجم)

نام پدر : غریب

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

زندان اوین

زندان

خاوران ستون ۸ ردیف ۸۳


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS